Portfolio & opdrachtgevers

Advisering & Consultancy:
Advisering en consultancy is ronduit maatwerk... dus maakt u gerust een afspraak. 
Het eerste gespreksuur is gratis.

Concept & Productontwikkeling:
Deze ontwikkelingen zijn ondergebracht in een aantal productgroepen:

  -  Ontwikkeling van Elektronica  systemen met geavanceerde Embedded Software:
     RFID  systemen.
     Electro-motor besturingen.
     Embedded computers.
     Wireless Systems op 433 Mhz, 868 Mhz
     Network RS485 communication.

  -  Medical Sense - medische embedded systemen:
     De ROBO Pump is een Insuline & Glucose inrichting die toegepast gaat worden         (momenteel in prototype-testfase MCA'dam)  op Intensive Care afdelingen van                           ziekenhuizen. 

  -  Hygiene Sense - Draadlose Sensor technologie - 'Remote Measurement' :
     Deze productlijn is op basis van een eigen patent en is inmiddels in een aparte BV                  ondergebracht. Voor meer informatie:   Hygiene Sense BV

  -  Security Sense - domotica systemen:
      Deze productlijn is op basis een eigen patent en wordt momenteel geleverd via ons
      dealer netwerk.  
      Voor meer informatie:     www.SecuritySense.nl

  -  Labour Sense - bedrijfs systemen:
     Een thuiswerk-controlle systeem volgens eigen patent.

Opdrachtgevers in diverse sectoren:  

- Utrechts Medisch Centrum UMC                    - Medische Instrumentatie
- Hobeon Certificering BV                                   - Advies en rapportage
- Inreda BV                                                             - Medische Instrumentatie
- De werkkamer BV                                              - Security Control & RFID
- Saxion Hogeschool Deventer                          - Lectoring embedded software
- WPtronic                                                              - Sensoring embedded software
- Hygiene Sense BV                                            - Wireless Communication, electronics
- LONCC BV                                                          - Installation automation
- Burenbel BV                                                       - Server application
- Weelink Staltechniek BV                                  - Electronics microcontrollers & RFID
- Weelink Licentie BV                                          - Electronics microcontrollers & RFID
- Forest Group Nederland BV                           -  Domotica Electronics microcontrollers 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen        -  Lectoring embedded software
- VertiBlast BV                                                      - Robotica Electronics microcontrollers TCP/IP
Philips Consumer Lifestyle                             - Research & Embedded Software  Developm.
- FHI Federatie van technologie Branches     - Lectoring Embedded Systems.

Blik vormgeving, 2008